Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Khoa học và Công nghệ công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Khoa học và Công nghệ công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Khoa học và Công nghệ công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Tầng Phú An

- Chức vụ: Giám đốc;

- Số điện thoại: 0296 3954 616, di động: 0913 865 826 

- Thư điện tử: tpan@angiang.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Khoa học và Công nghệ công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác