Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Minh Tâm

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0919.228.890

- Thư điện tử: pmtamts16@angiang.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác