Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang công bố công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang công bố công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Khánh Hiệp

Chức vụ: Giám đốc Sở

Sđt: 0907.127.986

Địa chỉ email:  nkhiep@angiang.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

các tin khác