Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

26/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

25/10

S: 7g30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Hội trường VPTU)

S: 7g30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Hội trường VPTU)

C: 14g Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh

 

Thứ ba

26/10

 

 

 

 

C: 14g Hội ý Thường trực Tỉnh ủy

 

 

 

 

C: 14g Họp trực tuyến của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- HTUB

S: 8g30 Dự Hội nghị Tổng kết NQ 21 và kết luận 28-KL/TW do Bộ NNPTNT tổ chức về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh (lĩnh vực NNPTNT) C: 14g Họp trực tuyến của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- HTUB

Thứ tư

27/10

 

S: Làm việc về tổ chức đảng với Công ty AFIEX (tại Công ty AFIEX)

C: 14g Họp về dự án đầu tư Trung tâm thương mại-khách sạn  tại khu đất bến xe Bình Khánh (cũ)

S: 8g Dự Hội nghị trực tuyến Diễn đàn Thương mại Việt Nam-EU - PH1

C: + 14g Làm việc với Cty Huy Ngọc Hưng về tình hình thực hiện Dự án Nhà máy rác cụm Long Xuyên – PH 1

+ 15g30 Xử lý đề nghị chuyển đổi hình thức thuê đất của Cty CP XNK AG; đề nghị nhận chuyển nhượng đất thực hiện các dự án cấp nước sạch – PH 1

Thứ năm

28/10

S: 7g30 Dự HN trực tuyến kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

S: 7g30 Dự HN trực tuyến kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 C: 15g Làm việc với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

S: 7g30 Dự HN trực tuyến kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

S: 10g Hội nghị trực tuyến với Chính phủ - C: 14g Làm việc với Sở TTTT về Kế hoạch thí điểm Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)

Thứ sáu

29/10

 

S: Dự Hội nghị sơ kết tại Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp

C:  Đối thoại với DN

C: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ LĐTBXH

S: 8g Họp về việc đầu tư các DA cấp nước sạch nông thôn.

Thứ bảy

30/10

 

 

 

Chủ nhật

31/10

 

 

 

các tin khác