Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/9/2021 19/9/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/9/2021 19/9/2021

14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

13/9

Trực chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19

S: + 8g trao tặng máy thở do Tập đoàn Phương Trang tặng     + 8g30 Hội ý TTUB

S: + 8g trao tặng máy thở do Tập đoàn Phương Trang tặng – PH 2

     + 8g30 Hội ý TTUB

 

S: 8g Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

S: + 8g trao tặng máy thở do Tập đoàn Phương Trang tặng – PH 2

    + 8g30 Hội ý TTUB

Thứ ba

14/9

 

S: 8g30 Họp trực tuyến BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với huyện, xã

 

C: 14g Họp với TTTU để nghe BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 BC KH đón công dân về địa phương tại Hội trường VPTU

Trực chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19

S: 8g30 Họp trực tuyến BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với huyện, xã

 

C: 14g Họp với TTTU để nghe BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 BC KH đón công dân về địa phương tại Hội trường VPTU

S: + 8g30 Họp trực tuyến BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với huyện, xã

    + 10g Họp trực tuyến xử lý khó khăn việc XNK hàng hóa qua CK Khánh Bình C: 14g Họp với TTTU để nghe BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 BC KH đón công dân về địa phương tại Hội trường VPTU

Thứ tư

15/9

S: 8g Dự HN trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai NQ ĐH lần XIII của Đảng tại BCH QS tỉnh

 

 

S: 8g Dự HN trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai NQ ĐH lần XIII của Đảng tại BCH QS tỉnh

 

 

 

 

C: 13g30 Hội nghị trực tuyến với Bộ KHĐT về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2022  

Trực chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19

S: 8g Rà soát hệ thống họp trực tuyến từ Trung tâm chỉ huy đến cấp xã phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

   + 9g Họp phê duyệt Kế hoạch triển thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh C: 14g Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đội ngũ  trí thức KHCN Việt Nam - HTUB

Thứ năm

16/9

S: 9g Làm việc với Trường Cao Y tế An Giang về đầu tư cơ sở vật chất

S: 8g Họp lãnh đạo các sở, ngành  về hoạt động của quỹ  đầu tư phát triển C: Họp Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

S: Cùng với Bí thư TU đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tịnh Biên

C: Cùng với Bí thư TU đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tri Tôn.

Thứ sáu

17/9

S:  Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú

S: Cùng với Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú

S: Cùng với Bí thư TU đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành

C: 14g Nghe BC trực tuyến dự thảo ĐA du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rừng Trà Sư và Tân Tuyến

Thứ bảy

18/9

 

 

 

Chủ nhật

19/9

 

 

 

các tin khác