Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 30/8/2021 05/9/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 30/8/2021 05/9/2021

31/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

30/8

S: 7g30 Dự HN trực tuyến góp ý kiến dự thảo BC TK NQ số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, PL về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

S: 8g Họp SYT và các ngành về mua sắm TTB YT

 

 

 

 

 

 

S: 7g30 Dự HN trực tuyến góp ý kiến dự thảo BC TK NQ số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, PL về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ ba

31/8

S: 8g Cùng TTTU làm việc với Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại Hội trường VPTU

C: Hội ý TTTU

 

S: 8g Cùng TTTU làm việc với Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại Hội trường VPTU

C: 14g HN trực tuyến tổng kết năm học –

 

 

 

Thứ tư

01/9

S: 7g30 Họp Ban TVTU tháng 8/2021 (cả ngày)

 

 

S: + 7g30 Họp Ban TVTU tháng 8/2021 (cả ngày)

   + 8g HN trực tuyến tổng kết năm học

 

S: 8g Họp triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Thứ năm

02/9

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ sáu

03/9

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ bảy

04/9

 

 

 

Chủ nhật

05/9

 

 

 

các tin khác