Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Cụm công nghiệp An Nông

Cụm công nghiệp An Nông

18/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
2 Địa chỉ Khóm Xuân Hòa, TT. Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
3 Điện thoại (0296) 3 875234
4 Email tinhbien@angiang.gov.vn
II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1 Mục tiêu dự án Tính chất là cụm công nghiệp định hướng chủ yếu phát triển các ngành vật liệu xây dựng, may mặc, hàng tiêu dùng.
2 Quy mô dự án 35,74 ha
3 Tổng mức đầu tư dự kiến 209 tỷ
4 Hình thức đầu tư 100% vốn nhà đầu tư
5 Địa điểm đầu tư Xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
6 Hiện trạng đất đai CCN đã bồi hoàn giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh 4,98 ha, còn lại đất vườn tạp,
7 DN đang hoạt động Có 02 DN đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh (Công ty TNHH Tân Kỷ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HTH)
8 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (Quốc Lộ N1)

- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

9 Họa đồ vị trí dự án File đính kèm
các tin khác