Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

An Giang: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

21/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 20-8, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc.

Theo đó, Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Responsive image

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Thực hiện nghiêm túc việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực (từ năm 2020 trở về trước); nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, đề xuất kinh phí để trang bị số lượng máy quét văn bản (máy scan) phù hợp để thực hiện chứng thực điện tử và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào tại cấp huyện, cấp xã). Đảm bảo đến ngày 01/01/2021, 100% hồ sơ đầu vào phải được số hóa và đính kèm vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp (trừ các loại thủ tục hành chính có tính đặc thù của từng ngành mà máy quét thông thường không quét được thì không thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào). 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình (theo từng năm) việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đang còn hiệu lực từ (từ năm 2020 trở về trước; theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh các trường hợp thực hiện không nghiêm túc việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc để triển khai tái cấu trúc quy trình, xây dựng, thực hiện, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoàn thành trong năm 2020 hoặc chậm nhất là quý I/2021; Theo dõi, đánh giá, phân loại, xếp hạng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố. 

Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công khẩn trương rà soát, đề xuất kinh phí để trang bị số lượng máy quét văn bản (máy scan) phù hợp để thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đảm bảo đến ngày 01/01/2021, 100% hồ sơ đầu vào phải được số hóa và đính kèm vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp (trừ các loại thủ tục hành chính đặc thù của từng ngành mà máy quét thông thường không quét được thì không thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào)./.

Tin HY
Nguồn
CV số 879/UBND-TH ngày 20/8/2020

các tin khác