Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang: Triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương năm 2021

An Giang: Triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương năm 2021

17/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Văn Phước đã ký ban hành kế hoạch triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2021 (gọi tắt là DDCI).

Theo kế hoạch, dự kiến các chỉ số thành phần DDCI tỉnh An Giang năm 2021 đối với khối Sở, Ban, ngành gồm: 1) Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; 2) Chất lượng dịch vụ công và chi phí thời gian; 3) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; 4) Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo; 5) Chi phí không chính thức.

Đối với khối địa phương (Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố) gồm: 1) Chi phí gia nhập thị trường; 2) Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; 3) Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; 4) Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; 5) Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; 6) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; 7) Chất lượng dịch vụ công, hiệu quả cải cách TTHC và chi phí thời gian; 8) Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; 9) Chi phí không chính thức; 10) Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn.

Dự kiến các đối tượng được đánh giá ở khối các Sở, Ban, ngành bao gồm: 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư; 2) Sở Tài nguyên và Môi trường; 3) Sở Xây dựng; 4) Sở Công Thương; 5) Sở Thông tin và Truyền thông; 6) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 7) Sở Giao thông vận tải; 8) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 9) Sở Khoa học và Công nghệ; 10) Sở Tư pháp; 11) Sở Giáo dục và Đào tạo; 12) Sở Y tế; 13) Sở Tài chính; 14) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 15) Cục Thuế tỉnh; 16) Cục Hải quan tỉnh; 17) Ban Quản lý Khu Kinh tế; 18) Công an tỉnh; 19) Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 20) Công ty Điện lực An Giang.

Dự kiến các đối tượng được đánh giá ở khối huyện, thị xã, thành phố: 1) Thành phố Long Xuyên; 2) Thành phố Châu Đốc; 3) Thị xã Tân Châu; 4) Huyện Châu Thành; 5) Huyện Châu Phú; 6) Huyện Phú Tân; 7) Huyện Chợ Mới; 8) Huyện Thoại Sơn; 9) Huyện Tri Tôn; 10) Huyện Tịnh Biên; 11) Huyện An Phú.

Phạm vi, quy mô điều tra, khảo sát: các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. Số lượng phiếu khảo sát dự kiến là 1.500 phiếu; trong đó, 1000 phiếu khảo sát trực tiếp và 500 phiếu gửi thư hoặc vận động cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia khảo sát trực tuyến. Mục tiêu dự kiến thu về (tối thiểu) là 1000 phiếu hợp lệ. 

Về phương pháp điều tra, khảo sát: khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng; Khảo sát bằng hình thức trực tuyến.

Thời gian dự kiến hoàn thành phân tích kết quả điều tra, khảo sát; xây dựng báo cáo và tổ chức công bố kết quả DDCI năm 2021 từ tháng 3-4/2022./.

Nguồn: Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 15/6/2021

Minh Thư

các tin khác