Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Sĩ Lâm

- Chức vụ: Giám đốc ;

- Số điện thoại: 0913.979.245

- Thư điện tử: nslam@angiang.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị được biết.

 

File đính kèm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác