Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

12/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

15/11

S: 8g30 Hội ý về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại HTUBND tinh

S: 8g30 Hội ý về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại HTUBND tinh

S: 8g30 Hội ý về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại HTUBND tinh

Thứ ba

16/11

 

 

S: Dự trao kinh phí và vật tư y tế của Ban chuyên trách và BCHQS tỉnh An Giang hỗ trợ các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia CPC tại huyện Tịnh Biên

Thứ tư

17/11

 

S: 8g Dự lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú – HTUB

Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

 

S: 8g Làm việc với Sở TTTT và SGTVT về cung cấp thông tin với báo chí

S: 9g 30 Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid tại cty Đức Thành, và TBS.

C: 13g30 Dự Hội nghị trực tuyến Chuyên đề 9 – Chuyển đổi số nông nghiệp- nông thôn do Ban Kinh tế TW tổ chức

Thứ năm

18/11

 

 

 

C: 14g Họp Ban chỉ huy trung tâm phòng chống COVID-19 tỉnh

 

 

 

C: 14g Họp Ban chỉ huy trung tâm phòng chống COVID-19 tỉnh

S: 8g Thông qua đề án đầu tư khu, cụm tuyến dân cư để di dời dân từ vùng sạt lở C: 14g Họp Ban chỉ huy trung tâm phòng chống COVID-19 tỉnh

Thứ sáu

19/11

S: Họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh

S: Họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh

S: Họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh

Thứ bảy

20/11

S: 8g Dự họp trực tuyến BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 toàn quốc với các địa phương về sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại HTVPUBND

S: 8g Dự họp trực tuyến BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 toàn quốc với các địa phương về sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại HTVPUBND

S: 8g Dự họp trực tuyến BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 toàn quốc với các địa phương về sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại HTVPUBND

Chủ nhật

21/11

 

 

 

các tin khác