Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
UBND huyện An Phú công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND huyện An Phú công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

14/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

UBND huyện An Phú công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Đơn vị để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Mai Minh Hùng

- Chức vục: Chủ tịch UBND huyện

- Số điện thoại: 091 379 11 00

- Thư điện tử: mmhung@angiang.gov.vn

UBND huyện An Phú thông báo đến các đơn vị được biết.

 

File đính kèm: 

Công bố, công khai thông tin công chức có thẩm quyền huyện An Phú

Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện An Phú về việc giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Thông báo Số: 51/TB-UBND Về việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện An Phú

các tin khác