Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
UBND huyện Chợ Mới công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND huyện Chợ Mới công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

UBND huyện Chợ Mới công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của UBND huyện Chợ Mới để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Trương Trung Lập

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới;

- Số điện thoại: 0913.972.251

- Thư điện tử: chomoi@angiang.gov.vn

UBND huyện Chợ Mới thông báo đến các đơn vị được biết.

 

File đính kèm: UBND huyện Chợ Mới công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác