Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ban Dân tộc tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ban Dân tộc tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Ban Dân tộc tỉnh công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Ban để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Men Pholly

- Chức vụ: Trưởng Ban dân tộc tỉnh;

- Số điện thoại:  0913.971.049

- Thư điện tử: menpholly@angiang.gov.vn

Ban Dân tộc tỉnh  thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Ban Dân tộc tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác