Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp ngắn ngày, chất lượng tốt cho huyện Phú Tân - tỉnh An Giang

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp ngắn ngày, chất lượng tốt cho huyện Phú Tân - tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục tiêu:

Chọn tạo được 2 – 3 giống lúa nếp được Cục Trồng trọt công nhận là giống cho sản xuất thử và có các đặc tính (theo thang IRRI, phẩm chất  được xác định sau 01 tháng thu hoạch) như sau: Thời gian sinh trưởng ≤ 95 ngày, chiều cao cây ≤ 100 cm, cứng cây, chống chịu đổ ngã, chống chịu sâu bệnh (rầy nâu, đạo ôn, bạc lá) cấp 1 – 3, năng suất diện rộng ≥ 6 tấn/ha vụ Hè Thu và ≥ 7,5 tấn/ha vụ Đông Xuân, hạt nếp có hàm lượng protein ≥ 8%, amylose ≤ 2%, độ bền gel 80 – 100 mm, mùi thơm cấp 1. 

Nội dung:

Lai tạo, nhân dòng, chọn lọc dòng thuần qua các thế hệ F2, F3, F4 trong phòng thí nghiệm và trong nhà lưới tại trường Đại học Cần Thơ. Khảo nghiệm cơ bản (áp dụng theo QCVN 01-55:2011/BNNPTNT). Bố trí khảo nghiệm 3 vụ: Đông Xuân 2014-2015, Hè Thu 2015 và Đông Xuân 2015-2016. Khảo nghiệm sản xuất  (áp dụng theo QCVN 01-55:2011/BNNPTNT).  Bố trí khảo nghiệm 2 vụ: Đông Xuân 2014-2015 và Hè Thu 2015. Xin công nhận giống cho sản xuất thử. Báo cáo nghiệm thu đề tài và hỗ trợ tỉnh thực hiện các bước kế tiếp để được công nhận giống chính thức.

Lĩnh vực: KHKT&CN

Thời gian: 2013 - 2017

Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm: PGs.Ts. Võ Công Thành

Đơn vị thụ hưởng: Phòng NN&PTNT Phú Tân

 

 

các tin khác