Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
UBND huyện Thoại Sơn công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND huyện Thoại Sơn công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

UBND huyện Thoại Sơn công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của UBND huyện Thoại Sơn để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Kiều

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn;

- Số điện thoại: 0908718999

- Thư điện tử: ntmkieu@angiang.gov.vn

UBND huyện Thoại Sơn thông báo đến các đơn vị được biết.

các tin khác