Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/9/2021 12/9/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/9/2021 12/9/2021

07/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

06/9

S: 10g Tiếp nhận tài trợ của Cty Phương Trang Trực chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19

S: 10g Tiếp nhận tài trợ của Cty Phương Trang

 

 

 

Thứ ba

07/9

 

Trực chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19

S:8g họp trực tuyến về NQ 68 với các huyện

S: 8g Họp về kế hoạch đảm bảo sản xuất trong tình hình dịch Covid-19

Thứ tư

08/9

 

 

 

 

C: 14g Họp với Ban TVTU tại Hội trường VPTU

 

 

 

 

 

 

C: 14g Họp với Ban TVTU tại Hội trường VPTU

Trực chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch Covid-19

S: 8g Họp trực tuyến với Lộc trời và Sở Nông nghiệp về kế hoạch hợp tác xã C: 14g Họp với Ban TVTU tại Hội trường VPTU

Thứ năm

09/9

 

S: 8g Họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh

S: 14g Dự Hội thảo trực tuyến Hợp tác thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam _ Châu Phi do Bộ Ngoại giao tổ chức

Thứ sáu

10/9

S: 9g Trao Quyết định công tác cán bộ

 

S: 8g Nghe báo cáo trực tuyến dự thảo Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rừng Trà Sư và Tân Tuyến

Thứ bảy

11/9

 

 

S: 8g Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 – HTUB

Chủ nhật

12/9

 

 

 

các tin khác