Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thanh tra tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thanh tra tỉnh công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

03/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thanh tra tỉnh công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của đơn vị để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Võ Thị Siêu

- Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh

- Số điện thoại:  0918.527.426 

- Email: vtsieu@angiang.gov.vn

Thanh tra tỉnh thông báo đến các đơn vị được biết.

các tin khác