Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
UBND thị xã Tân Châu công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND thị xã Tân Châu công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

27/07/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

UBND thị xã Tân Châu công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của UBND thị xã Tân Châu để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Ông Huỳnh Quốc Thái

- Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu;

- Điện thoại: 0918.584.676

- Thư điện tử: hqthai@angiang.gov.vn

UBND thị xã Tân Châu thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: UBND thị xã Tân Châu công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác