Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Khởi nghiệp

Khởi nghiệp

18/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Đối tượng và điều kiện vay vốn của Quỹ hỗ trợ Thanh niên "khởi nghiệp” tỉnh An Giang 

I. Đối tượng vay vốn: Đoàn viên, thanh niên có độ tuổi từ 18 đến dưới 35 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi, có khả năng sử dụng vốn có hiệu quả và theo các đối tượng sau, sẽ được vay vốn từ nguồn Quỹ này:

1. Thanh niên trong các gia đình diện nghèo, không còn tiêu chuẩn để vay từ nguồn của Ngân hàng chính sách xã hội,

2. Thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đô thị hoá có nhu cầu học nghề, làm kinh tế,

3. Nhóm thanh niên trong các nhóm dịch vụ cộng đồng, nhóm thanh niên có ý tưởng hình thành các hợp tác xã thanh niên nhưng thiếu vốn, cần vốn để khởi nghiệp.

4. ĐVTN có ý tưởng khởi nghiệp được đánh giá cao, các ý tưởng, dự án tham gia và vườn ươm doanh nghiệp.

Các đối tượng trên không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn thanh niên giới thiệu hoặc ủy thác.


II. Điều kiện để được vay vốn:

1. Đối với hộ thanh niên vay vốn phải có các điều kiện sau:

+ Thuộc hộ gia đình nghèo; hoặc thanh niên vùng nông thôn, đô thị hoá;

+ Có sức lao động, có phương án sử dụng vốn, nhưng thiếu vốn;

+ Có bảo lãnh của cha mẹ (hoặc người bảo hộ) và xác nhận của địa phương nơi cư trú; được tổ chức Đoàn – Hội giới thiệu.

2. Đối với nhóm thanh niên trong các nhóm dịch vụ cộng đồng, nhóm thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, hình thành các hợp tác xã thanh niên nhưng thiếu vốn, cần vốn để khởi nghiệp: phải có ý tưởng được hội đồng thẩm định đánh giá cao, trong thời gian ươm tạo doanh nghiệp, phải có dự án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho thanh niên khó khăn.

III. Quy trình thủ tục vay vốn: Thủ tục vay vốn gồm 4 bước:

1. Đoàn viên, Thanh niên làm đơn đề nghị vay vốn, lập dự án kinh tế gởi cho Đoàn thanh niên tại nơi cư trú/nơi công tác/làm việc xem xét ký bảo lãnh.

2. Đoàn thanh niên huyện, thị, thành và Đoàn trực thuộc xem xét ký bảo lãnh chuyển cho Ban thẩm định dự án.

3. Ban thẩm định sẽ nhận dự án và tiến hành khảo sát trực tiếp cho từng dự án, xét duyệt và xác định dự án nào được vay vốn, dự án nào không được vay và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét.(có mẫu đính kèm)

4. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao Ban Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ký hợp đồng và giải ngân cho các dự án được vay vốn.(có mẫu đính kèm)


IV. Mức vay vốn và thời hạn cho vay:

1. Mức vay vốn tùy vào tính chất ngành nghề, quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án. Cao nhất không quá 50 triệu đồng/dự án đối với cá nhân và không quá 150 triệu/dự án đối với tập thể.

2. Thời hạn cho vay: Được xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh dịch vụ của từng dự án nhưng tối đa không quá 24 tháng (hai năm).
Lãi suất cho vay:

1. Lãi suất cho vay là 0.55%/ tháng

2. Lãi suất quá hạn là 0.65%/ tháng /tổng số tiền nợ quá hạn. Khi đến ngày, kỳ hạn thanh toán tiền vốn gốc và lãi vay (hàng tháng) mà thanh niên vay vốn trễ hạn thì sẽ phải chịu phạt trả chậm là 0.65% trên số tiền chậm trả.

Ngoài lãi suất cho vay, thanh niên vay vốn không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào khác.

Lãi suất vay của “Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” được sử dụng cho mục đích tổ chức tập huấn cho thanh niên làm kinh tế, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tham quan học tập kinh nghiệm; bù đắp rủi ro (nếu có) và chi cho chi phí hành chính.


V. Quy trình thu nợ, thu lãi:

1. Quy trình thu nợ gốc và lãi:

Việc thu nợ và lãi do hai bên thoả thuận cụ thể phù hợp cho từng dự án.

Nếu tiến hành thu nợ và lãi theo định kỳ hàng tháng thì mức thu sẽ như sau:

+ Tiền nợ gốc phải trả / tháng = Tổng số nợ phải vay / thời hạn vay

+ Tiền lãi vay / tháng = Tổng số nợ gốc còn lại x lãi suất.

2. Tổ chức thu nợ gốc và lãi vay:

+ Khi đến ngày trả nợ (trả vốn gốc và lãi hàng tháng), thanh niên vay vốn sẽ trực tiếp chi trả cho cán bộ của các Đoàn trực thuộc được phân công phụ trách công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn.

+ Đoàn trực thuộc tổng hợp chuyển số tiền trên về Trung tâm hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp thuộc Tỉnh Đoàn


* Xử lý rủi ro:

Khi đến hạn mà người vay không thanh toán nợ và lãi suất sẽ tiến hành thực hiện theo các bước sau:

1. Người bảo lãnh, đơn vị bảo lãnh phải có trách nhiệm thu hồi nợ, trả nợ thay cho người đi vay vì sự bảo lãnh của mình.

2. Tiến hành khoanh nợ đối với các dự án không còn khả năng thu hồi. Gia hạn nợ cho các trường hợp chưa trả được vì do điều kiện khách quan thiên tai, hoả hoạn, thì tiến hành làm thủ tục xin gia hạn nợ. Thời gian làm thủ tục trước 10 ngày so với thời gian thoả thuận trong hợp đồng.

3. Trường hợp người sử dụng vốn bị mất khả năng chi trả do thiên tai, và người bảo lãnh, tổ chức bảo lãnh không có khả năng chi trả thì làm thủ tục xin xoá nợ, trình Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định.

4. Trường hợp người vay vốn không thực hiện nghĩa vụ của người đi vay sau nhiều lần nhắc nhở trong điều kiện có khả năng trả nợ, thì tiến hành thủ tục khởi kiện tại Toà án theo qui định của pháp luật./.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

các tin khác