Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Thông tin và Truyền thông công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

26/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Thông tin và Truyền thông công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải.

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông.

- Số điện thoại: 0979.805.807

- Thư điện tử: nthai@angiang.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các đơn vị được biết.

Tải về: Thông báo số 18/TB-STTTT ngày 26/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

các tin khác