Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Y tế công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Y tế công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Y tế công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Trần Quang Hiền

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0913.104.293

- Thư điện tử: tqhien@angiang.gov.vn

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Y tế công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác