Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 26/7/2021 01/8/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 26/7/2021 01/8/2021

27/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

26/7

S: Họp báo TTUB

 

 

 

C: 15g Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

 

S: Họp báo TTUB

 

 C: + Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

    + 15g Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

 

 

 

S: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thoại Sơn.

C:  + 13g30 họp bàn việc thực hiện đề tài về phòng chống dịch Covid-19

    + 15g Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

    + 16g Họp về sản xuất và tiêu thụ lúa

 

 

Thứ ba

27/7

S: 7g viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương đền thờ Bác Tôn

 

 

S: 7g viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương đền thờ Bác Tôn C: 14g Họp phòng chống dịch Covid-19 với Bộ Y tế

S: + 7g viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương đền thờ Bác Tôn

    + Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Châu Thành

 

Thứ tư

28/7

S: 8g Cùng với TTTU làm việc Ban Nội chính TU và Công an tỉnh.

 

C: + 15g Hội ý TTTU

     + 16g Họp BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19

 

S: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

C: + 14g Họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại PH 4 Thành ủy Long Xuyên

     + 16g Họp BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19     + 16g Họp giao ban trực tuyến với các huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19

S: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Thoại Sơn.

 

 

C: 16g Họp BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Thứ năm

29/7

 

 

C: 15g Họp BCS Đảng UBND tỉnh

S: 8g30 Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với các địa phương về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc tại Sở Y tế

C: +15g Họp BCS Đảng UBND tỉnh

     + 16g Họp giao ban trực tuyến với các huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19

 

 

 

C: 15g Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Thứ sáu

30/7

S: 8g Dự HN trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 – PH 1

 

 

C: 15g Nghe BC đấu giá đất

S: 8g Dự HN trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 – PH 1

 

C: + 15g Nghe BC đấu giá đất     + 16g Họp giao ban trực tuyến với các huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19

S: 8g Dự HN trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 –

 

 

 

C: 15g Nghe BC đấu giá đất

Thứ bảy

31/7

 

 

 

Chủ nhật

01/8

 

 

 

các tin khác