Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 9 năm 2021

Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 9 năm 2021

14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Đính kèm: Công văn số: 2855/STNMT-MT công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 9 năm 2021

các tin khác