Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông báo Kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2019

Thông báo Kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2019

24/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Thông báo số: 01/TB-HĐCNSH Kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển  viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2019

các tin khác