Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông báo thi tuyển công chức năm 2021

Thông báo thi tuyển công chức năm 2021

31/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Ngày 02 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã có Thông báo số 378/TB-UBND về việc thi tuyển công chức 2021. Cụ thể:

1. Về chỉ tiêu tuyển dụng: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2021 là: 93 chỉ tiêu. Trong đó:

- Cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh: 61 chỉ tiêu.

- Cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp huyện: 32 chỉ tiêu.

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

- Bản chụp (không cần sao y) văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ;

- Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bốn phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận là thí sinh, số điện thoại (để Hội đồng Thi tuyển gửi các thông báo có liên quan đến người dự tuyển theo quy định).

b) Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021 (theo dấu bưu điện).

- Địa điểm: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thông tin chi tiết xem Thông báo đính kèm.

 

các tin khác