Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Hoàn thiện quy trình nuôi luân trùng siên nhỏ (Brachionus angularis)”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Hoàn thiện quy trình nuôi luân trùng siên nhỏ (Brachionus angularis)”

20/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 20/8/2020, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở “Hoàn thiện quy trình nuôi luân trùng siên nhỏ (Brachionus angularis)” do ThS. Nguyễn Hữu Yến Nhi làm chủ nhiệm, Trường Đại học An Giang chủ trì. Hội đồng do PGS. TS. Võ Văn Thắng - Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang làm Chủ tịch và các thành viên là các chuyên gia về lĩnh vực thủy sản cùng tham dự.
Responsive image
 

Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua đạt được mục tiêu, nội dung và phương pháp thực hiện đúng theo đề cương được duyệt, kết quả như sau: 

- Đã phân lập được luân trùng Brachionus angularis từ ao ương cá tra giống. Đồng thời, luân trùng được lưu giữ trong điều kiện nhiệt độ phòng (tỷ lệ sống tăng lên 30 lần so với ban đầu) khi cung cấp thức ăn và lắc đều để luân trùng không bị lắng đáy. Ngoài ra, khi lưu trữ ở nhiệt độ thấp (từ 2-8oC) tỷ lệ sống đạt từ 31,3 – 74,7% và khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức.

- Khi sử dụng tảo khô làm thức ăn cho luân trùng, chính sinh trưởng tốt nhất khi cho ăn với tỷ lệ 75% tảo Cholorella tươi và 25% tảo Cholorella khô (đạt 2073,7 cá thể/ml vào ngày thứ 4.

- Khả năng tái sản xuất của luân trùng sau khi lưu trự ở nhiệt độ thấp (từ 2-8oC) với các mật độ khác nhau thấp. Luân trùng tăng mật số cao nhất ở nghiệm thứ 5000ct/ml và khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại khi cho ăn thức ăn có tỉ lệ 75% tảo Cholorella tươi và 25% tảo Cholorella khô.

Từ những kết quả đạt được nêu trên các thành viên Hội đồng đã góp ý đề nghị bổ sung và hoàn chỉnh lại báo cáo tổng kết nhiệm vụ như sau: rà soát lại tài liệu tham khảo cho thống nhất trong toàn báo cáo; quy trình nên bổ sung thêm sơ đồ sau đó mới đến phần thuyết minh và nói rõ trong quy trình này hoàn thiện chỗ nào so với nhiệm vụ của cô Thúy đã thực hiện năm 2017. Vì tên nhiệm vụ là hoàn thiện mà không thấy nói hoàn thiện cái gì trong quy trình; bổ sung thêm phần ứng dụng kết quả sau nghiệm thu chuyển giao cho Trung tâm giống thủy sản An Giang như thế nào? Đồng thời bổ sung phương án triển khai ứng dụng trong thời gian tới như thế nào,…

Kết quả hội đồng đã bỏ phiếu chấm chọn đạt loại khá, đồng thời chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, nộp lại cho Trường Đại học An Giang, tiến hành các thủ tục thanh quyết toán, nghiệm thu và lưu giữ kết quả nghiên cứu với Sở Khoa học và Công nghệ./.

 Tiếp Thu

các tin khác