Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

28/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

 

Tải về: Văn bản Công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

 

 

các tin khác