Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thực trạng hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại An Giang

Thực trạng hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại An Giang

22/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục tiêu: 

Nâng cao chất lượng trong công tác hỗ trợ tâm lý cho trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Nội dung: 

Khảo sát việc hỗ trợ tâm lý trẻ ảnh hưởng bởi HIV/AIDS .

Lĩnh vực: KHKT&CN
Thời gian: 2013 - 2014
Đơn vị: Trung tâm NCKHXHNV
Chủ nhiệm: Lê Xuân Giới 

các tin khác