Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

20/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Xin chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang. Để sử dụng Cổng thông tin điện tử này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Để sử dụng Cổng thông tin điện tử này bạn chấp thuận với các Điều khoản quy định của Cổng thông tin.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi Cổng thông tin hay nội dung website sẽ được giải đáp.

1.   Khái niệm

Cổng thông tin điện tử là trang thông tin điện tử của Tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin, tư liệu nào trên Cổng thông tin này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào Cổng thông tin này để sử dụng Cổng thông tin và tài nguyên trên Cổng thông tin, sau đây được gọi là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Ban biên tập có thể thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực Cổng thông tin điện tử. Vì vậy, mỗi khi sử dụng Cổng thông tin này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang này thuộc quyền sở hữu của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

Bạn có quyền được sử dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang  này và tài nguyên của Cổng thông tin này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh và ghi rõ nguồn www.angiang.gov.vn . Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

4.   Hạn chế sử dụng

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và tài nguyên vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

6.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

7.   Bất kỳ hành động bất hợp pháp bị pháp luật cấm.

8. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

các tin khác