Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng cá tra nghệ (Pangasius kunyit)

Đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng cá tra nghệ (Pangasius kunyit)

22/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục tiêu: 

Đánh giá tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng của cá tra nghệ khi được nuôi ở môi trường có độ mặn khác nhau.

Nội dung:

Theo dõi 1 số chỉ tiêu môi trường nước. Ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, sự điều hòa ion trong máu, số lượng hồng cầu, bạch cầu của cá

Lĩnh vực: KHKT&CN

Thời gian: 2012 - 2013

Đơn vị: Trường Đại học An Giang

Chủ nhiệm: ThS. Trần Kim Hoàng

các tin khác