Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Hòa Lạc giai đoạn từ năm 1968 đến năm 2010"

Biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Hòa Lạc giai đoạn từ năm 1968 đến năm 2010"

22/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục tiêu: 

Làm cơ sở tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu cho công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ Hòa Lạc nói riêng và lịch sử Đảng bộ Phú Tân nói chung.

Nội dung:

Khái quát lịch sử Đảng bộ xã Hòa Lạc giai đoạn 1986 - 2010

Lĩnh vực: KHXH&NV

Thời gian: 2012 - 2013

Đơn vị: UBND xã Hòa Lạc

Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Hữu Phước

các tin khác