Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

23/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 21/9/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Responsive image
 

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022.

 Xem xét thông qua các Nghị quyết: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021; Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2020.

Ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; Nghị Quyết về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang... 

Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang; Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2022 – 2025; Ban hành Nghị quyết về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo tỉnh An Giang giai đoạn 2022 -2025; Chính sách thu hút, hỗ trợ đối với cán bộ y tế tự nguyện tham gia làm việc tại các cơ sở xã hội trên địa bàn tỉnh;  quy định mức chi giải thưởng và nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang; quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang...

Kỳ họp cũng thảo luận, đánh giá các báo cáo chuyên đề: Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh An Giang năm 2020; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2021; kết quả hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh...

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; việc thực hiện các biện pháp và chính sách có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid- 19; tình hình bố trí kinh phí thực hiện các chính sách mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế ... trên địa bàn tỉnh từ khi thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (theo Nghị quyết số 86/NQ- CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chỉnh phủ); Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biển thực phẩm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu sổ trên địa bàn tỉnh năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021; việc triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất các cấp theo Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các văn bản, báo cáo cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích nguyên nhân, đề xuất chính sách, giải pháp để khắc phục những tồn tại.

Đối với nội dung các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020

Theo kế hoạch, dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong 02 ngày tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 08/12 đến ngày 09/12/2021. Thường trực HĐND sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc. Tổ chức đường dây điện thoại tiếp nhận ý kiến cử tri trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp./.

Vũ Hùng 

các tin khác