Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” (30/11/2021)

 

Cơ cấu lại nền kinh tế với đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số (29/11/2021)

 

An Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia (26/11/2021)

 

An Giang: Thành lập Tổ giúp việc triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 (26/11/2021)

 

Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia (26/11/2021)

 

Quy trình nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và kiểm tra tính chính xác của thành phần hồ sơ là bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính (26/11/2021)

 

Dùng ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế điện tử, quét mã QR (24/11/2021)

 

Chính phủ dẫn dắt để người dân và doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số (24/11/2021)

 

Miễn phí chuyển phát CCCD gắn chíp khi người dân có thay đổi về địa chỉ nhận (22/11/2021)

 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân (16/11/2021)

 

An Giang: Thành lập Tổ thực hiện Tiêm chủng và kết nối dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư (12/11/2021)

 

Đến làm căn cước công dân trong tình hình dịch bệnh cần những gì? (12/11/2021)

 

Cục An toàn thông tin hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến (09/11/2021)

 

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh An Giang (08/11/2021)

 

Thí điểm lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm qua ứng dụng PC Covid tại Văn phòng Sở Y tế An Giang (04/11/2021)

 

An Giang ứng dụng Chatbot phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính (04/11/2021)

 

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia (01/11/2021)

 

An Giang: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế (28/10/2021)

 

Chính phủ Việt Nam nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia (13/10/2021)

 

HACKER 4.0 (12/10/2021)