Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hoạt động UBND - HĐND

Quốc hội thảo luận về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế (22/10/2021)

 

Triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (20/10/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (14/10/2021)

 

An Giang: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (12/10/2021)

 

Không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/10/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát trước kỳ họp cuối năm 2021 (05/10/2021)

 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp về thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân ngoài tỉnh tự phát về địa phương (05/10/2021)

 

Yêu cầu người dân không ra đường khi không thật sự cần thiết; các địa phương tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly của người dân (03/10/2021)

 

Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (24/09/2021)

 

Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (23/09/2021)

 

Triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (23/09/2021)

 

Hào khí Nam bộ kháng chiến sống mãi (23/09/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các dự án Luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (22/09/2021)

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV (21/09/2021)

 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (17/09/2021)

 

Tịnh Biên điều động, luân chuyển cán bộ đang công tác tại các ngành, địa phương (16/09/2021)

 

Tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (15/09/2021)

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (14/09/2021)

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021 (13/09/2021)

 

Trao quyết định cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (10/09/2021)