Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Học tập và làm theo Bác

An Giang biểu dương 74 tập thể, 133 cá nhân gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (25/01/2022)

 

Đoàn viên, thanh niên Châu Thành làm theo lời Bác (07/01/2022)

 

Tân Châu: Hội nghị tổng kết hội thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31/12/2021)

 

Trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020-2021 (21/12/2021)

 

Phụ nữ Châu Thành thi đua làm theo lời Bác (17/12/2021)

 

Chú trọng biểu dương, khen thưởng người đang trực tiếp lao động, sản xuất (06/12/2021)

 

Công đoàn sẽ khen thưởng theo định kỳ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW (26/11/2021)

 

Danh sách Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/11/2021)

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa (16/11/2021)

 

Tịnh Biên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi trực tuyến của Đoàn tỉnh An Giang năm 2021 (07/10/2021)

 

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/10/2021)

 

Nhiều tác giả, tác phẩm tỉnh An Giang tham dự Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 36 năm 2021 (01/10/2021)

 

Học và làm theo Bác: Huyện đoàn Châu Phú phát huy tinh thần xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19 (10/09/2021)

 

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (18/08/2021)

 

An Giang: Kế hoạch học tập chuyên đề “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (19/07/2021)

 

An Giang: Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 (01/07/2021)

 

Những kết quả chủ yếu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (22/06/2021)

 

Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/2021)

 

Giữ tâm sáng khi cầm bút là thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm xã hội của người làm báo chân chính (21/06/2021)

 

Học tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gương (15/06/2021)