Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Học tập và làm theo Bác

Tri Tôn tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 (12/08/2022)

 

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính Trị (04/08/2022)

 

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 đẩy mạnh hoạt động sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (03/08/2022)

 

Tịnh Biên: Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (03/08/2022)

 

Phú Tân: Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (02/08/2022)

 

Tân Châu: Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/07/2022)

 

Nông dân Châu Thành học Bác bằng việc làm thiết thực (07/07/2022)

 

Danh sách Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13/06/2022)

 

Tiếp nối cuộc thi viết về học tập và làm theo Bác (13/06/2022)

 

Hiệu quả qua 3 năm thực hiện phong trào “Thi đua văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019 – 2022 (10/06/2022)

 

Công đoàn ngành Y tế An Giang tuyên dương 38 điển hình tiên tiến lao động giỏi gắn với học tập và làm theo Bác (10/06/2022)

 

Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên biểu dương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập Bác (23/05/2022)

 

Chợ Mới sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01/KL/TW, họp mặt gương điển hình học tập và làm theo Bác (20/05/2022)

 

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng An Giang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” (20/05/2022)

 

Tịnh Biên tổ chức giao lưu gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (19/05/2022)

 

An Giang: Giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (19/05/2022)

 

Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thành phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” (10/05/2022)

 

Châu Thành học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, cụ thể (31/03/2022)

 

Sở Nội vụ An Giang tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 (22/03/2022)

 

Danh sách Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10/03/2022)