Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nhãn hiệu chứng nhận An Giang

Chương trình chế biến gạo phục vụ Đề án Xây dựng và Phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (06/07/2022)

 

Danh sách đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCNAG (cập nhật đến tháng01/2021) (04/03/2021)

 

Danh sách đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCNAG tháng 7/2020 (04/08/2020)

 

Danh sách đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang (cập nhật đến tháng 5/2020) (19/06/2020)

 

Danh sách đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang (cập nhật đến tháng 3/2020) (23/03/2020)

 

Danh sách đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang (cập nhật đến tháng 12/2019) (22/11/2019)

 

Danh sách đơn vị được trao quyền sử dụng "Nhãn hiệu chứng nhận An Giang" (24/05/2019)

 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (24/05/2019)

 

Đặc tính chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp mang "Nhãn hiệu chứng nhận An Giang" (24/05/2019)

 

Logo "Nhãn hiệu chứng nhận An Giang" (24/05/2019)

 

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang (24/05/2019)

 

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 77/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v ban hành Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang (20/05/2019)

 
  • 1