Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nông nghiệp, Nông thôn

Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh kiểm tra đánh giá tiến độ xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành (28/06/2022)

 

Khánh thành cầu Kênh Xáng, nối liền 2 xã Tấn Mỹ-Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (27/06/2022)

 

An Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (23/06/2022)

 

Dấu ấn “kinh ông Kiệt” (23/06/2022)

 

Xã Mỹ Khánh đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” 5 năm liền giai đoạn 2017-2021 (17/06/2022)

 

Chăn nuôi giúp tăng thu nhập cho nông dân (16/06/2022)

 

Đoàn công tác tỉnh làm việc với huyện Chợ Mới về tình hình xây dựng nông thôn mới (15/06/2022)

 

Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi huyện Phú Tân lần thứ XII, giai đoạn 2019-2022 (10/06/2022)

 

Xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thạnh (08/06/2022)

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi (07/06/2022)

 

An Giang phát triển thương hiệu gạo (07/06/2022)

 

Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và tập huấn Quy trình thành lập Hợp tác xã (02/06/2022)

 

Chợ Mới tuyên dương nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2022 (02/06/2022)

 

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (27/05/2022)

 

Chợ Mới: Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Nông Thuận Phát (24/05/2022)

 

Thoại Sơn quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 (23/05/2022)

 

Thẩm định công nhận xã Phú Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 (20/05/2022)

 

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Long Giang đạt chuẩn xã nông thôn mới (19/05/2022)

 

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã An Thạnh Trung đạt chuẩn xã nông thôn mới (16/05/2022)

 

Công nhận xã Mỹ An đạt chuẩn xã nông thôn mới (13/05/2022)